ISIKUANDMETE KAITSE

Isikuandmete töötlemisest ja kaitsmisest Adasti OÜ-s

Adasti OÜ (edaspidi ka „me“ või „meie“) võtab kohustuse Teie isikuandmete kaitsmisel. Et mõista, kuidas me Teie andmeid kogume, töötleme ja kaitseme, tutvuge palun alljärgneva infoga. Teie andmete vastutava töötlejana vastame 2018. aasta 25. maist kehtima hakanud Euroopa isikuandmete kaitse üldmäärusele.

Millist teavet Teie kohta kogume?

Kogume ja töötleme andmeid ulatuses, mis on vajalikud Teie kvaliteetseks teenindamiseks meie poolt korraldatavatel üritustel nimega Öörännak.
Andmeid võime koguda kolmel viisil:

 1. Registreerimisel Öörännaku üritusele läbi korraldaja veebilehe www.adasti.eu registreerimisvormi.
 2. Registreerimisel Öörännaku üritusele e-posti kaudu.
 3. Avaldades soovi Öörännaku Facebooki lehel uudiskirja saamiseks

Kogutavad andmed:

 • Ees- ja perekonnanimi;
 • Sünniaeg;
 • Meeskonna kapteni kontaktandmed (telefoninumber, e-posti aadress);

Kuidas Teie andmete turvalisuse tagame?

 • Töötleme Teie andmeid konfidentsiaalselt ega avalda neid kolmandatele osapooltele, välja arvatud juhul kui andmete väljastamine tuleneb seadusest või kui selleks annab loa isik, kellele andmed kuuluvad.
 • Kasutame andmete töötlemiseks sertifitseeritud ja turvalisi infotehnoloogiavahendeid ning kontrollime turvasätteid regulaarselt.
 • Andmete töötlemise eest meie organisatsioonis vastutavad vaid selleks volitatud, koolituse läbinud, inimesed. Meie inimesed on teadlikud isikuandmete kaitse põhimõtetest ning võtavad nende rikkumise eest vastutuse.

Kuidas Teie andmeid kasutame?

 • Võime Teile saata enda korraldatavate Öörännaku ürituste uudis- ja reklaampakkumisi, sealhulgas oma koostööpartnerite osas, kui olete andnud selleks nõusoleku. Teil on igal ajal õigus keelduda eelnimetatud pakkumistest eemaldades ennast kliendilistist või teavitades sellest aadressile info@adasti.eu.
 • Edastame Teile enne ürituse toimumist infokirja ja osaleja meelespea ning sündmuse järgselt järelteavituse koos tagasiside küsimustikuga korralduse teenuse kvaliteedi parandamise eesmärgil. Vastavad uudiskirjad saadetakse osaleja poolt registreerimisvormile sisestatud e-mailile.
 • Kogutud andmeid on õigus edastada avaliku võimu organitele ja valitsusasutustele (nt politsei, kohtud, häirekeskus, Andmekaitse Inspektsioon). Edastame kogutud andmeid ainult juhul, kui me oleme seadusega kohustatud seda tegema.

Teil on õigus ise enda andmeid hallata

 • Teil on igal ajal õigus oma andmete kohta infopäringut esitada ning nende kasutamise kohta täpsustada.
 • Teil on õigus oma nõusolek andmete kasutamise kohta igal ajal tagasi võtta kirjutades sellest e-postile info@adasti.eu.