PÕHIVÄÄRTUSED

Selleks, et pakkuda ning säilitada täisväärtuslikke suhteid nii koostööpartnerite, korraldusmeeskonna kui ka klientidega, järgime olulisi põhiväärtusi, mis aitavad luua soodsa keskkonna ettevõtte paremaks toimimiseks.

 

KVALITEET – lähtume pakutava teenuse loomisel täisväärtuslikkusest. Meile on oluline klientide rahulolu.

KESKKONNASÕBRALIKKUS – hoolime loodusest ning keskkonnast ja suhtume neisse vastutustundlikult. 

SPORTLIKKUS – väärtustame tervislikku eluviisi, mistõttu propageerime looduses liikumist kui üht sportimise võimalust.

KLIENDIKESKSUS meie soov on säilitada ning luua pikaajalisi ning meeldivaid kliendisuhteid, mis pakuksid vastastikust rahulolu.

USALDUSVÄÄRSUS – pakume oma tegevuse ning teenuste kaudu usaldusväärsust ning professionaalsust.