Maastiku materjal

     
     
 

 

   
 

Maastiku materjal annab ülevaate mänguterritooriumi elementidest.


   
 

RADA. Öörännaku rada kulgeb mööda erinevaid matka- ja kruusateid, juhatades erinevate tegevuspunktideni. Mängus parimate tulemuste saavutamiseks tuleb rajalt ja selle juurde kuuluvatest tegevuskohtadest koguda võimalikult palju infot.

   
 


MÄNGUPUNKT. Mängupunkt on legendi põhjal üles ehitatud tegevuskoht raja läheduses, kus lahendatakse mänguga seotud küsimused.
   
 

 

KONTROLLPUNKT. Kontrollpunktid on raja läheduses paiknevad asukohad, mille läbimisel on võimalik teenida lisapunkte.

 

 

 

MÄNGUPUNKTI PLAAT. Mängupunkti plaat tähistab mängupuntki asukohta. Plaadil olev info annab juhised järgmise mängupuntki asukoha kohta.

 

 

 

KONTROLLPUNKTI PLAAT. Kontrollpunktiplaat tähistab kontrollpunkti asukohta. Plaat on märgistatud koodiga, mille ülesmärkimine võimaldab teenida mängus lisapunkte.

 

 

 

 

MÄNGUPUNKTI ÜLESANNE. Mängupunktides paiknevad legendiga ja antud tegevuskohaga seotud ülesanded, millele tuleb mängu lõpuks lahendused leida.