Mängukava

 

     

 

 
   

Mängukava tutvustab Öörännaku erinevaid mänge ja nendega seotud tegevusi.

 

 

 

  

 

KONTROLLPUNKTIDE LEIDMINE. Raja ümbrusesse on peidetud teatud arv kontrollpunkte, mille asukohad on märgitud abikaardile. Kontrollpunktid on vastavalt oma paiknevuse keerukusele jaotaud kolme klassi. Esimese klassi punktid asetsevad üpris raja kõrval ning neid on lihtne teelt märgata, teise klassi punktid paiknevad teest veidi kaugemal ning kolmanda klassi omade leidmiseks on tarvis juba rohkem aega ja orienteerumisoskusi. Kontrollpunktide leidmise eest on võimalik koguda vastavalt oma keerukuse klassile lisapunkte. Sinise ja punase raja kontrollpunktide keerukusastme tähendus on erinev.


    

  

   

MÄNGUPUNKTIIDE LEIDMINE. Mängupunktid on raja kõrval paiknevad legendiga seotud tegevuskohad, mille läbimine annab lisapunkte ning need tuleb orienteerumiskaardi abil üles leida. Igas mängupunktis selgub info järgmise mängupuntki asukoha kohta. 


   
   

MÄNGUÜLESANNETE LAHENDAMINE. Mängupunktides paiknevad legendiga ja antud tegevuskohaga seotud ülesanded, millele tuleb mängu lõpuks lahendused leida. Ülesanded nõuvad nii nupukust, tähelepanelikkust kui ka meeskonnatöö oskust.

   
   


TEHINGUMÄNG. Vastavalt oma meeskonna strateegiale on tehinugmängus võimalik tiimi punktiskoori suurendada. Ühtlasi võimaldab antud tegevus võistkondade omavahelist  kommunikatsiooni elavdada ning säilitada võistluspinget terveks ööks. Kasuks tulevad läbirääkimisoskused, et teiste meeskondadega tehinguid sõlmida ning järjekindlus, mille abil plaan ellu viia. Lisaks kauplemisele on rajal võimalik kaarte koguda ka muul viisil - selleks tuleb lahendada vastavaid ülesandeid või lunastada need territooriumil paiknevatest asukohtadest.

 

 

 

   

AJAVÕTT. Rada kiiresti läbides on võimalik teenida ajapunkte.