Meeskonna materjal

     
     
     

 

 
   

Meeskonna materjal on igale meeskonnale kaasaantav teabekogum, mis on vajalik raja läbimiseks ja mängust osa võtmiseks.

 

 

 

   

  

PÕHIKAART e. orienteerumiskaart. Põhikaart on justkui töövahend rännaku läbimiseks, mille abil on igal meeskonnal võimalik koostada oma liikumismarsruut mängu tegevuspaikade läbimiseks. Põhikaart on ilmastikukindel ning sellele on märgitud vaid start/finiš ja katkestuskohad.


  

  

 

 

ABIKAART. Abikaart on orienteerumiskaardi lisakaart, millele on märgitud erinevate tegevuspunktide (kontroll- ja mängupunktide) asukohad rännaku läbimiseks. Abikaardi mõõtkava on väiksem põhikaardi omast, mille tõttu on soovitatav läbitavad tegevuskohad üle kanda põhikaardile.


   
 

 

TEHINGUMÄNGU KAARDID. Vahetult enne starti saab iga meeskond endale teatud arvu tehingukaarte, millel on vastav väärtus. Kaardid omistavad suurema väärtuse, kui nad on esitatud kombinatsioonina. Seega on mängu eesmärk antud kaarte juurde koguda või vahetada, et omistada finišis suurim punktisumma.

   
   

 

MÄNGU LEGEND. Legend kirjeldab mängu sündmuspaiku ja nende eellugu, samuti seab osalejatele missiooni, mis põhjendab valitud raja läbimist ja vajaliku info kogumist.


 

 

 

 

KÜSIMUSTE LEHT. Küsimuste leht sisaldab legendiga seotud küsimusi, millele tuleb mängupunktides vastused leida.

 

 

    VASTUSTE LEHT. Vastuste lehele fikseeritakse mängu jooksul kogutud info.

 

 

    MÄNGUJUHEND. Mängujuhend on abimaterjal, mis sisaldab kaardi legendi, rajainfot ning mänguõpetust.