OHUTUSE TAGAMINE COVID-19

Kuidas on tagatud osalejate ohutus ürituse toimumise ajal?


Et tagada osalejate turvalisus Öörännaku toimumise ajal, on sellest lähtuvalt täiendatud üritusel osalemise reegleid ja tingimusi ning puhke- ja mänguterritooriumil viibimise korda.

 • Öörännakul saab maksimaalselt osaleda kuni 1000 inimest
 • Iga Öörännakul osaleja kinnitab alale sisenedes allkirjaga, et ta pole viimase 14 päeva jooksul haigestunud COVID-19-sse või olnud kontaktis kinnitatud COVID-19 haigestunuga ja tal puuduvad respiratoorse nakkushaiguse sümptomid (näiteks palavik, kuiv köha, hingamisraskused).
 • Meeskondade stardiajad hajutatakse maksimaalselt, et vähendada kokkupuudet teiste võistkondadega. Sellest tulenevalt toimub ka üritusele saabumise ja sealt lahkumine pikema perioodi vältel.
 • Öörännaku stardimaterjalid saab kätte õuest, et vältida siseruumides viibimist.
 • Öörännaku ohutusjuhendid on võimalik allkirjastada enne üritust ning edastada need korraldajale meili teel.
 • Mängu instruktaaž saadetakse osalejatele enne ürituse toimumist, et sellega oleks juba varem võimalik tutvuda.
 • Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskuses toimub toitlustus õues.
 • Öörännaku mängupunktid rajatakse suuremale territooriumile, et tagada osalejate turvalisus.
 • Mängupunktidesse paigutatakse piisav arv ülesannete koopiaid, et minimaliseerida järjekordade teket. Samuti saadetakse igale meeskonnale ka abistav mängumaterjal veebi.
 • Korraldajad tagavad osalejatele võimalused käte desinfitseerimiseks ja pesuks. Desinfitseerimisvahendid on paigutatud külalistele liikumisteede nähtavatesse kohtadesse - infopunkti, stardi- ja finišitelki, söögisaali ja joogipunkti.
 • Korraldaja varustab ürituse territooriumi piisava mahutavusega, kontaktivabalt avatavate ning lihtsasti tühjendatavate prügikastidega.
 • Ühiskasutatavaid ruume ja sagedasti kasutatavaid pindasid märgpuhastatakse iga 2-4 tunni järel.